Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Rozdział II - Szkoła dzisiaj

SZKOŁA DZISIAJ

Najnowsze dzieje Szkoły Podstawowej w Płoskiem związane są z Uchwałą Nr XL II/330/2002 Rady Gminy Zamość z dnia 06 czerwca 2002 roku w sprawie założenia Zespołu Szkół w Płoskiem.

 

 

Akt założycielski Zespołu Szkół w Płoskiem - 2002 r

 

Na podstawie tej uchwały z dniem 01.09.2002 r. założono Zespół Szkół w Płoskiem, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Płoskiem i Gimnazjum w Płoskiem.

Obwód Zespołu objął następujące miejscowości:

- dla Szkoły Podstawowej : Płoskie,

- dla Gimnazjum: Płoskie, Siedliska, Kolonia Siedliska i Zawada.

Nowym Dyrektorem Zespołu zostaje Leszek Łepik, a jego zastępcą Bożena Monachowska. Nowe grono pedagogiczne liczy 26 nauczycieli, zatrudnionych na pełnych etatach.

Obowiązek szkolny w Zespole realizuje 171 uczniów Szkoły Podstawowej i 103 Gimnazjum.

Praca dydaktyczno-wychowawcza w pierwszym roku istnienia Zespołu przebiegała w trudnych warunkach lokalowych. Pracowaliśmy na dwie zmiany, jednocześnie trwały prace wykończeniowe nowego członu budynku, który zostaje oddany na przełomie stycznia i lutego 2003 roku. Dzięki temu pozyskaliśmy nowe oddzielne pomieszczenia na szatnie, sale lekcyjne otrzymały nowe wyposażenie, pomieszczenie na pokój nauczycielski, sekretariat, świetlicę oraz gabinet dla pedagoga szkolnego. Zajęcia od drugiego półrocza odbywają się już na jedną zmianę.

W czasie ferii zimowych przeprowadzono remonty starych szatni i sal lekcyjnych, a także korytarza. Przy pomocy rodziców wyremontowano sale lekcyjne kl.: 0, I, II, III.

Na wiosnę na terenie szkoły wykonano boisko do piłki ręcznej, nożnej, koszykówki i siatkówki. Zadbano również o tereny zielone wokół szkoły. Posadzono krzewy i nowe iglaki, cały teren zasiano trawą trawnikową i boiskową.

W czasie przerwy wakacyjnej rodzice zdeklarowali i wykonali ogrodzenie od strony południowej i zachodniej, a dzięki pomocy Urzędu Gminy również w czasie wakacji wykonano parking przy szkole oraz zewnętrzną elewację. Szkoła zmieniła się nie do poznania.

 

 

Budynek szkoły - Zespołu Szkół w Płoskiem

 

Ze zmianami lokalowymi zmienia się również opieka, wychowanie i dydaktyka.

Po zajęciach uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, a także w czasie potrzeby z porad pedagoga szkolnego, który w ramach swoich kompetencji współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi i wychowawczymi. Działalność wychowawczą Zespołu wspiera również Samorząd Uczniowski, Drużyna Harcerska i Zuchowa, gazeta szkolna. Samorządności i odpowiedzialności uczy także naszych uczniów praca w szkolnym sklepiku.

W nowej rzeczywistości odbywają się zewnętrzne sprawdziany kl. VI i egzaminy kl. III gimnazjalnych. Otrzymane z OKE z Krakowa wyniki wskazują na powolny wzrost wiedzy i umiejętności naszych wychowanków. Zawdzięczają to swoim nauczycielom, którzy prawie wszyscy ukończyli dwukierunkowe studia, pracą dydaktyczną obowiązkową jak i społeczną zaplanowali zarówno z uczniem zdolnym jak i słabym.

W dniu 06.06.2003 r. w naszym Zespole odbyły się również pokazy chemiczno-fizyczne dla uczniów klas V Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy Zamość. Za zorganizowanie takiego sposobu zdobywania wiedzy podziękowania należą się Darii Król i Joannie Łuczka. Uczniowie mogą rozwijać również swoje zdolności artystyczne na zajęciach chóru, kół plastycznych i koła teatralnego.

Z nowym rokiem szkolnym 2002/2003 związane jest jeszcze jedno przedsięwzięcie. Dzięki owocnym zabiegom i wsparciu naszej Radnej Powiatowej Bogumiły Hildebrand oraz przychylności Pana Wójta Ryszarda Gliwińskiego i całej Rady Gminy na mocy uchwały Nr XL VI/377/2002 z dnia 09 października 2002 roku nadaje się naszemu Zespołowi imię największego Polaka: Jana Pawła II. W związku z czym pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem.

 

 

Dokument nadania imienia szkole - 2002 r

 

Praca wychowawcza w pierwszym roku naszego istnienia jako placówki posiadającej patrona, skierowana jest na poznanie osobowości, nauki, życia i mądrości Jana Pawła II. Organizowane są specjalne lekcje wychowawcze, apele, konkursy związane z Papieżem, wzorem w oparciu, o który uczniowie, jak i nauczyciele, mogą budować ideał własnej osoby oraz rozwiązywać wiele problemów codziennego życia. Uwieńczeniem tej rocznej pracy wychowawczej było uroczyste nadanie Zespołowi imienia i sztandaru w dniu 20.09.2003 roku.

„Dzień 20 września 2003 roku na trwałe zostanie zapisany złotymi literami w historii Zespołu szkół w Płoskiem. Bowiem w tym oto dniu po wielu przygotowaniach nastąpi finał pracy wychowawczej zmierzający do nadania naszej szkole imienia naszego wielkiego Rodaka Papieża Jana Pawła II oraz nadania nowego sztandaru” tymi słowami Dyrektor Szkoły Leszek Łepik otworzył oficjalną uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole.

 

Dyrektor - Leszek Łepik wręcza sztandar uczniom z pocztu sztandarowego - wrzesień 2003

 

Ważnym momentem tej podniosłej uroczystości była Msza Św. celebrowana przez naszego proboszcza ks. Zbigniewa Szalko. W czasie Mszy Św. Jego Ekscelencja Ks. Bp. Mariusz Leszczyński poświęcił nowy sztandar i tablicę upamiętniającą dzisiejszą uroczystość. Po uroczystym nabożeństwie Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński zaprezentował poświęcony sztandar i uroczyście go przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkół Leszkowi Łepikowi. Dyrektor złożył sztandar na ręce uczniów pocztu sztandarowego - Anny Szpunar, Marcina Ochnickiego, Małgorzaty Szymanek- uczniów kl. III Gimnazjum. Drugą zmianę pocztu stanowili uczniowie– Patrycja Zgnilec, Jarosław Kryk, Katarzyna Michałuszko.

 

 

Uczniowie wchodzący w skład Pierwszego Pocztu Sztandarowego

 

Nutkę drżenia dało się usłyszeć w głosach uczniów składających rotę ślubowania: „Uroczyście ślubuję na sztandar Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II wobec wszystkich zebranych, dyrekcji szkoły, wychowawców, rodziców i całej społeczności uczniowskiej, że swoim postępowaniem, zachowaniem będę godnie reprezentował szkołę, mając za wzór jej patrona Papieża Jana Pawła II”.

W czasie uroczystości wysłuchaliśmy przemówień zaproszonych gości oraz czytań listów z gratulacjami wyboru patrona od:

-          Ministra Edukacji Narodowej i Sportu- Krystyny Łybackiej,

-          Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Wiceprzewodniczącej Senackiej Komisji Oświaty Kultury i Sportu- Ireny Kurzępy

-          Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej- Arkadiusza Bratkowskiego,

-          Marszałka Województwa Lubelskiego- Henryka Makarewicza,

-          Dyrektora Delegatury Zamojskiej Kuratorium Oświaty - Jerzego Korniluka,

-          St. Wizytatora Kuratorium Oświaty - Teresy Sawickiej.

Gorące życzenia, wiele ciepłych słów uznania dla pracy uczniów, nauczycieli i wychowawców oraz specjalne błogosławieństwo przesłał nam również za pośrednictwem Sekretariatu Stanu sam Ojciec Święty Papież Jan Paweł II.

 

 

Tekst błogosławieństwa przesłany przez Ojca Świętego

 

Kolejnych emocji zebranym dostarczyła część artystyczna, na którą złożyły się fragmenty z życia i nauki Ojca Świętego, a także samodzielne utwory naszych uczniów o patronie Zespołu. Uroczystość uświetniły również występy chóru szkolnego i Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli pod kierownictwem Andrzeja Greszta. Nad całością czuwały Joanna Wałczuk - Piech i Joanna Greszta.

Ważnym momentem było również odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego, dyrektora Leszka Łepika, Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Skibę.

 

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z nadania szkole imienia we wrześniu 2003 r.

 

Ksiądz Biskup poświęcił również szkolne pomieszczenia i klasy oraz wręczył dyrektorowi Leszkowi Łepikowi pamiątkowy album i medal.

Powyższa uroczystość była nie tylko najważniejsza dla naszej społeczności uczniowskiej, ale dla całej społeczności Płoskiego. Napisała o niej lokalna prasa, a Katolickie Radio Zamość relacjonowało na żywo przebieg uroczystości.

Potwierdziło to nasze przypuszczenia, że droga wyboru patrona, którą obraliśmy była słuszna, pozwoliła zintegrować dzieci, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli środowiska lokalnego.

Od tej chwili uczniowie Zespołu wspólnie z nauczycielami będą aktywnie włączać się w organizację Dni Papieskich nie tylko na terenie swojej szkoły, ale także parafii i miasta Zamość. Z okazji 25-lecia Pontyfikatu uczestniczyliśmy w październiku 2003 r. w uroczystej Mszy Św. w kościele NMP w Zamościu. Uczniowie zaprezentowali utwory Papieża i własne związanie z pracą i misją patrona. Szkołę reprezentował chór, koło teatralne i oczywiście sztandar.

Kolejne Dni Papieskie organizujemy już na terenie Zespołu i Parafii Św. Jacka w Płoskiem, we wszystkich działaniach wspiera nas ks. proboszcz Zbigniew Szalko.

Od chwili nadania szkole imienia Papieża Jana Pawła II wykrystalizowały się i weszły na stałe do kanonu pracy wychowawczej różnorodne formy pracy związane z osobą patrona. Naczelne miejsce zajmuje Dzień Patrona, obchodzimy go zawsze w dn. 18 maja – urodziny Papieża z udziałem całej społeczności uczniowskiej, lokalnej i władz samorządowych. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że co roku wysyłamy życzenia do Ojca Świętego i otrzymujemy pozdrowienia z Watykanu. Do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych od roku szkolnego 2005/06 włączyliśmy także spotkania i konkursy Rodzin Szkół Papieskich w związku przystąpieniem naszego zespołu do Rodziny Szkół Papieskich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Rok szkolny 2003/2004 to kolejny etap pracy nad poprawą warunków lokalowych. Dzięki ogromnym staraniom dyrektora Leszka Łepika udaje się dokończyć prace przy boiskach szkolnych i ogrodzić cały teren szkoły. Pod koniec roku szkolnego udaje się także dokonać modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na szkolną stołówkę. Wszystkie te prace były wykonane dzięki dobrej współpracy z Urzędem Gminy oraz Radą Rodziców przy naszym Zespole. Po odejściu do innej szkoły zastępcy dyrektora, nowym zastępcą zostaje Jolanta Adamczuk.

Pracę tego roku szkolnego zdominowały działania ekologiczne w związku z przystąpieniem Zespołu do Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. Pierwsze spotkanie alertowe odbyło się w grudniu 2003 r. pod hasłem: „Tytoń albo zdrowie”, następne w marcu: „Zdrowie na talerzu”, na przełomie marca i kwietnia: „Święto lasu”.

W ramach realizacji zadań alertowych zorganizowano szereg ciekawych konkursów, akcji ekologicznych, wycieczek krajobrazowych nie tylko dla uczniów starszych ale i dla maluchów. Koordynatorem i propagatorem haseł ekologicznych była i jest Maria Stąsiek. Nawiązaliśmy owocną współpracę z Nadleśnictwem Zwierzyniec.

Nauczyciele wspólnie z wychowankami włączają się także w akcje charytatywne niosąc pomoc i wsparcie osobom chorym i potrzebującym m.in. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Adwentowy dar dla chorych”. Ofiarnie i aktywnie włączają się również w zbiórkę pieniędzy dla chorej koleżanki z kl. II SP potrzebnych na zakup respiratora.

W marcu Koło teatralne 63o uczestniczyło w rozstrzygnięciu konkursu integracyjnego pod hasłem: „Niech zawsze będzie” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Zamościu i Ośrodek dla Niepełnosprawnych pod patronatem Prezydenta Miasta Zamościa – Marcina Zamoyskiego. Uczniowie gimnazjum wystawili spektakl autorstwa Joanny Wałczuk – Piech, nauczyciela naszego Zespołu pt.: „Historia Magdy”, który wyróżniony został w kategorii: konkurs dla nauczycieli. Relacje z przebiegu uroczystości wyemitowała lokalna telewizja. Inną formą udziału w tej imprezie był konkurs plastyczny, w którym dostrzeżono pracę naszej uczennicy z kl. II b - J. Paluch. Cieszymy się, że coraz więcej dobrego słyszy się o naszej szkole.

Po przeprowadzonym w dniu 15-19.03.2004 r. przez panią wizytator Teresę Sawicką zewnętrznym mierzeniu jakości pracy naszej szkoły, uzyskaliśmy również dobre noty. Sporządzony raport wskazuje na właściwe kierunki rozwoju naszej placówki.

Rok szkolny 2004/2005 rozpoczęliśmy w podniosłej modlitewnej atmosferze, bowiem cała społeczność lokalna Płoskiego uczestniczyła w peregrynacji cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uczniowie Zespołu wspólnie z całym gronem pedagogicznym, pracownikami administracji i obsługi oraz dyrekcją uczestniczyli w uroczystościach, czuwając i składając hołd przed cudownym obrazem. W uroczystościach tych uczestniczył również Jego Ekscelencja Ks. Biskup Mariusz Leszczyński, udzielając sakramentu bierzmowania uczniom kl. III Gimnazjum.

Uroczyste pożegnanie obrazu przez całą Diecezję Zamojsko – Lubaczowską odbyło się 18.09.2004 r. na Rynku Wielkim w Zamościu. Naszą społeczność reprezentował poczet sztandarowy i Dyrektor Szkoły Leszek Łepik.

 

 

Udział pocztu sztandarowego w pożegnaniu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Rynku Wielkim w Zamościu

 

W dalszym ciągu nasz dyrektor czyni starania nad poprawą warunków lokalowych. Owocem tych działań jest wykonanie wielu prac gospodarczych przy wsparciu gminy i rodziców, należą do nich m.in. oddanie stołówki szkolnej do użytku, wykonanie boiska do piłki ręcznej, bieżni oraz ogrodzenia całego terenu szkoły.

Z bezpłatnych obiadów refundowanych przez GOPS na stołówce korzysta aż 45 uczniów.

Systematyczna poprawa warunków lokalowych wpływa na wzrost efektów kształcenia i wychowania co daje się zauważyć w osiąganych wynikach nauczania, dużej liczbie uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Zamość, ODN w Zamościu i inne instytucje działające na rzecz oświaty i wychowania.

W dalszym ciągu propagowane są idee ekologiczne przez organizację akcji związanych z ochroną naturalnego środowiska: „Święto Drzewa”, założenia „Leśnego Rezerwatu Czystości”, „By lasy trwały”, „Las skarbcem przyrody”, wycieczka gromady zuchowej „Leśne Skrzaty” do Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego już po raz drugi organizują wyjazdy na pokazy fizyczne na UMCS do Lublina.

Dla uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce Wójt Gminy Zamość organizuje w dn. 05.11.2004 r. wycieczkę do Sejmu RP. Nasz Zespół, na czele z dyrektorem L. Łepikiem, reprezentują uczennice: Marta Pasternak, Agnieszka Zawiślak, Natalia Ścirka, Katarzyna Ostasz, Justyna Czerwieniec, Agnieszka Greszta. W czasie zwiedzania Sejmu odbyło się spotkanie z: Józefem Zychem – marszałkiem Sejmu, Arkadiuszem Bratkowskim, Ryszardem Stanibułą – posłami na Sejm, Ryszardem Łepikiem – zastępcą przewodniczącego OPZZ, Z.Hansel – dyrektorem gabinetu ministra MENiS.

W czasie spotkania uczniowie zadawali pytania dotyczące pracy Sejmu i działalności Ministerstwa Edukacji. Oprócz spotkań z parlamentarzystami i członkami Rządu delegacja zwiedziła Muzeum Narodowe, Zamek Królewski i Warszawską Starówkę.

 

 

Wycieczka najlepszych uczniów naszej szkoły do Warszawy - listopad 2004 roku

 

Szkoła tętni życiem, organizowane są ciekawe apele, uroczystości szkolne wynikające z kalendarza imprez, uczniowie aktywnie pracują nad pogłębianiem swojej wiedzy w kołach zainteresowań, uczą się odpowiedzialności, samorządności, współodpowiedzialności w organizacjach szkolnych.

Dnia 16.03.2005 r. wysyłamy tradycyjnie list do Ojca Świętego z życzeniami świątecznymi oraz prośbą o błogosławieństwo. Nie wiemy jeszcze, że tym razem odpowiedzi już nie będzie. Świat obiega wiadomość: „Nasz Papież jest chory”. W mediach zaczęto coraz głośniej mówić o pogarszającym się stanie zdrowia Ojca Świętego. Dni żarliwej modlitwy, świece w oknach. Żyjemy nadzieją, że może jeszcze nie teraz. Szczególny wymiar miały nabożeństwa w intencji zdrowia Patrona w dn. 02.04.2005 r., czuwanie, różaniec, modlitwy zanoszone przez cały Zespół. Liczymy na cud. Godziny wieczorne – 21.37 całą Polskę obiega tragiczna wieść o śmierci Jana Pawła II. Zabrzmiały dzwony w Watykanie, w całym kraju i u nas w Płoskiem. Łzy bólu, smutku przeszyły nasze serca. Odszedł nasz Rodak, Ojciec, Nauczyciel, Patron. Cały świat pogrążył się w żałobie, opuszczono flagi państwowe do połowy masztu, przybrano je czarnym kirem. Zjednoczeni w bólu i smutku uczestniczyliśmy w dn. 04.04.2005 r. o godz. 12.00 w kolejnej modlitwie żałobnej za Ojca Świętego odprawianej w naszym Kościele parafialnym. Również msza żałobna odprawiona w dniu 08.04.2005 r. zjednoczyła naszą społeczność, wszystkich mieszkańców Płoskiego, a także władze samorządowe Gminy Zamość.

 

 

Uroczystość żałobna papieża Jana Pawła II w kościele Św. Jacka w Płoskiem 2005 roku

 

Smutek ale jednocześnie siłę usłyszeliśmy w zobowiązaniu składanym przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Justynę Czerwieniec w imieniu całej społeczności uczniowskiej: „My uczniowie, grono pedagogiczne i wszyscy pracownicy Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem mając na względzie imię Świętobliwego Patrona zobowiązujemy się do przypominania jego idei 18 – ego dnia każdego miesiąca. Mamy nadzieję, że działania te pomogą lepiej realizować papieską ideę wychowania młodego odpowiedzialnego pokolenia”. Tymi słowami pożegnaliśmy się z naszym Patronem. Każdego 18-ego dnia miesiąca organizujemy spotkania z Ojcem Świętym. A pierwsze Święto Patrona po śmierci Papieża zostało ubogacone o moment posadzenia przed szkołą „Dęba Jana” – „jako symbolu wzrastania nowego życia w drzewie wieczności”.

 

 

Posadzenie dębu Jana przed szkołą na pamiątkę patrona szkoły - 2005

 

Kolejnym etapem wdrażania nauki papieskiej w mury naszej szkoły był fakt przystąpienia Zespołu Szkół w Płoskiem do Rodziny Szkół Papieskich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Pierwsze, organizacyjne spotkanie odbyło się w Gimnazjum Nr 3 w Zamościu we wrześniu 2005 roku . Natomiast w listopadzie nasza młodzież pod kierunkiem pedagoga szkolnego Katarzyny Borys, Joanny Greszta i Doroty Ciurysek uczestniczyła w sesji naukowej pod hasłem: „Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą świata. Sztandar szkoły z delegacją młodzieży, dyrekcją i naszą radną powiatową Bogumiłą Hildebrand uczestniczył w I spotkaniu opłatkowym Rodzin Szkół Papieskich z Jego Ekscelencją Ks. Biskupem Janem Śrutwą w Kościele Królowej Polski w Zamościu w dn. 03.01.2006 r. W tym roku, podobnie jak w ciągu trzech ostatnich lat słychać nas było także na antenie Katolickiego Radia Zamość. Uczniowie pod opieką Joanny Wałczuk- Piech przygotowali i przeprowadzili audycje radiowe dotyczące osoby patrona szkoły.

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa dziś Zespół Szkół w Płoskiem obchodzić będzie jubileusz 100 – lecia pracy. Tak, to już minęło 100 lat ciężkiej pracy uczniów, wspaniałych nauczycieli i bardzo dobrych dyrektorów.

Dzisiaj możemy stwierdzić z całą pewnością, że na stałe wpisaliśmy się w historię Gminy Zamość.